Як знайти довжину трикутника

Як знайти довжину трикутника

Як знайти довжину трикутника

Трикутник - це простий многокутник, має 3 сторони і три кути. У будь-якого трикутника можна знайти довжину. Зробити це не важко тут http://shoplastz.com З таким завданням впорається навіть учень початкової школи.
Як знайти довжину трикутника
Вам знадобиться
Лінійка, ручка, калькулятор.
 
Як знайти довжину трикутника Інструкція
1
Довжина трикутника - це сума довжин його сторін. Читати можно тут http://solidcomponents.biz Вона називається периметром. Найпростіший спосіб знайти його - взяти нитку і прикласти її до всім сторонам цієї геометричної фігури. Потім за допомогою лінійки виміряти довжину вийшла нитки. Мінус цього способу полягає в тому, що результат вимірювання може бути неточним. Школяру не завжди вдається докласти нитку до сторін трикутника як можна точніше.
2
Щоб знайти точний периметр, треба виміряти довжину кожної сторони трикутника за допомогою лінійки, а потім скласти отримані результати. Наприклад, a = 5 см, b = 7 см, с = 2 см (a, b, с - сторони трикутника)
5 + 7 + 2 = 14 см - довжина даного трикутника.
 
Якщо трикутник рівнобедрений, досить виміряти довжину його заснування і скласти отримане значення з довжиною іншого боку, помноженої на два, т. до сторін, прилеглих до основи, дві.Наприклад, a = 5 см, b = 7 см, с = 7 см (a, b, с - сторони трикутника)
5 + 7 * 2 = 19 см - довжина даного трикутника.
4
Щоб визначити периметр рівностороннього трикутника, досить виміряти довжину однієї з його сторін і помножити отриманий результат на три, оскільки ця геометрична фігура має три однакових сторони.
Наприклад, a = 5 см, b = 5 см, с = 5 см (a, b, с - сторони трикутника).5 * 3 = 15 см - довжина даного трикутника.
 

Як знайти довжину трикутника - Як знайти довжину сторони трикутника

 
Трикутник – це фігура, що складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, що попарно з'єднують ці точки. Читати можна тут http://kbmolot.ucoz.ruТочки називаються вершинами (позначаються великими літерами), а відрізки сторонами (позначаються малими літерами) трикутника. Розрізняють наступні типи трикутників: гострокутний трикутник (всі три кути гострі), тупокутний трикутник (один з кутів тупий), прямокутний трикутник (один з кутів прямий), рівнобедрений (дві його сторони рівні), рівносторонній (всі його сторони рівні). Знайти сторону трикутника можна різними способами, але це завжди буде залежати від типу трикутника і вихідних даних.
 
Інструкція
1
Співвідношення сторін і кутів у прямокутному трикутнику:
Нехай ABC – прямокутний трикутник, кут З – прямий, кути A і B – гострі. Тоді згідно з визначенням косинуса: косинус кута A дорівнює відношенню прилеглого катета BC до гіпотенузі AB. Синусом кута А називається відношення противолежащего катета BC до гіпотенузі AB. Тангенсом кута А називається відношення противолежащего катета BC до прилежащему AC.З даних визначень отримуємо наступні співвідношення:
Катет, протилежні куті А, дорівнює добутку гіпотенузи на синус А, або дорівнює добутку другого катета на тангенс А;
Катет, прилеглий до кута А, дорівнює добутку гіпотенузи на косинус А;
У прямокутному трикутнику будь-яка із сторін може бути обчислена за теоремою Піфагора, якщо відомі дві інші. Теорема Піфагора: у прямокутному трикутнику квадрат довжини гіпотенузи дорівнює сумі квадратів довжин катетів.
 
Співвідношення сторін у довільному трикутнику:
Теорема косинусів. Квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними.
Теорема синусів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів.
 
Tags: 
Рубрики: